మా సేవలు

ఈ ప్రపంచంలో ఒక్క రైతు మాత్రమే తన పంట పొలానికి కావలసిన విత్తనాలు, ఎరువులు మరియు పురుగు మందులను రిటైల్గా కొనుగోలు చేసి, తన పండించిన పంట ఉత్పత్తులను హోల్సేల్గా విక్రయిస్తున్నాడు.

***Special Thanks to Napanta Team***